Argus

Kurslitteratur

Bibliotekariekonventet, samarbetsorganet för alla nationsbibliotekarier, har kommit överens om följande fördelning av kurslitteratur på A- och B-nivå för att täcka in så stor del av universitetets kursutbud som möjligt.

Om böckerna du söker inte kan hittas i Argus, prova att kontakta det bibliotek som har ditt ämne.

Program Nationer
LärarprogrammetVärmlands
Ämneslärarprogrammet (UVK I-III)Norrlands
Ämne Nationer
Antikens kultur- och samhällslivUplands
ArkeologiGotlands, V-Dala
BiologiV-Dala (T1-2)
Ekonomisk historiaGästrike-Hälsinge, Norrlands, V-Dala
EngelskaSödermanlands-Nerikes, V-Dala, Östgöta
EtnologiV-Dala
FarmaciNorrlands
FilosofiV-Dala
Finsk-ugriska språkNorrlands
FranskaV-Dala, Norrlands, Östgöta (A-nivå)
Freds- och konfliktkunskapNorrlands, V-Dala
FysikV-Dala, Norrlands, Östgöta
FöretagsekonomiV-Dala
GenusvetenskapNorrlands, Södermanlands-Nerikes
GeovetenskapGotlands
GrekiskaNorrlands
HistoriaGästrike-Hälsinge, Södermanlands-Nerikes, V-Dala
Hållbar utvecklingVästgöta
Idé- och lärdomshistoriaGästrike-Hälsinge
JuridikGöteborgs, V-Dala (T1-6), Stockholms
KemiV-Dala
KonstvetenskapVästgöta
KulturantropologiUplands
LatinNorrlands
LitteraturvetenskapNorrlands, Smålands, Södermanlands-Nerikes, Värmlands, V-Dala
LingvistikSmålands
MatematikUplands
MedicinNorrlands
Medie- och kommunikationsvetenskapV-Dala
MusikvetenskapV-Dala
NationalekonomiV-Dala
Nordiska språkVärmlands
PedagogikNorrlands, V-Dala, Kalmar
PsykologiNorrlands, V-Dala
ReligionsvetenskapV-Dala
RetorikSmålands
RyskaNorrlands
SamhällsgeografiNorrlands
SociologiV-Dala
SpanskaV-Dala
StatistikV-Dala
StatskunskapV-Dala, Norrlands
SvenskaVärmlands, V-Dala
Svenska som andraspråkUplands
TyskaV-Dala