Argus

Om Argus

Nationsbiblioteken har ansvar för att tillhandahålla kurslitteratur i A- och B-kurserna i de flesta av universitetets ämnen. I Bibliotekariekonventet har en uppdelning mellan olika ämnen skett, för att tillsammans täcka in så många kurser som möjligt. I konventet finns också en överenskommelse som ger samtliga nationsmedlemmar (utom Skånelandens) rätt att låna ur alla nationsbibliotek.

Till Bibliotekariekonventets gemensamma biblioteksdatabas Argus är det i dagsläget möjligt att söka i Stockholms, Uplands, Gästrike-Hälsinge, Östgöta, Södermanlands-Nerikes, Västmanlands-Dala samt Norrlands nationers bibliotekskataloger via denna hemsida. För övriga nationsbibliotek hänvisas till respektive bibliotekarie, vars kontaktinformation återfinns under kontakt.

Om Du vid Din registrering som låntagare uppgav Ditt UpUnet-användarnamn så kan du logga in och se dina lån samt förnya dem. Du kan även ändra adress och kontaktuppgifter.

Argus är konstruerat av konventets förutvarande vice ordförande, den tidigare Bibliotekarien vid Västmanlands- och Dala nation, Johannes Jonsson.