Medlemskort (OBS! obligatoriskt för tillträde till visningarna)

 
T-kort Medlemskap + alla visningar under terminen: 400 kr.
M-kort Medlemskap + 4 valfria visningar under terminen: 180 kr.
 

Alla visningar på Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6