Uppsalas biografhistoria


Anders Leidstedt har under de senaste åretnarbetat på ett stort projekt – att skriva Uppsala Biografers historia. Redan har arbetet resulterat i en TV-film som visats på lokal-TV och rönt mycket stor uppskattning. Nu fortsätter arbetet med en grundlig genomgång av de historiska källor som finns tillgängliga. Anders Leidstedt har nu gjort en utställning som visar en del av det han funnit.

Så har du undrat över när man började visa film i Uppsala? Hur såg de första biograferna ut? Vilka filmer som visades? Hur man såg på bion och filmen i samhället på den tiden? Hur biografarkitekturen förändrats? Kom i så fall och se utställningen som vi visar utanför Sal X. Se TV-filmen och förhoppningsvis också något exempel på de filmer som fanns på repertoaren på våra första biografer.

   

© Uppsala Filmstudio