The Cats of Mirikitani

USA 2006. Regissör: Linda Hattendorf. Foto: Linda Hattendorf, Masahiro Yoshikawa. Klippning: Keiko Deguchi, Linda Hattendorf. Musik: Joel Goodman. Längd: 74 min. DVD.


På gatan utanför World Trade Center i New York står en gammal japansk man i röd basker och målar tavlor. Han kallas Jimmie och är hemlös.

I närheten bor filmaren Linda Hattendorf. Hon har ofta lagt märke till mannen, börjar prata med honom, och föreslår att han ska flytta in hos henne tills hon kan hjälpa honom att få ett permanent hem på något äldreboende. Linda märker att Jimmie ständigt återkommer till två ämnen i sina målningar: katter och fångläger. Detta triggar hennes nyfikenhet - hur hamnade hamnade denne japanske man på gatan i New York? Vilken är hans livshistoria? Vad har han upplevt? Långsamt och försiktigt börjar hon intervjua honom och undan för undan kommer en märklig och tragisk historia i dagen. Genom Jimmie Mirikitani friläggs en mörk och skamlig del av amerikansk historia: Interneringen av amerikanska medborgare av japansk härkomst under kriget. Jimmies upplevelser av att fråntas sitt medborgarskap och sättas i ett fångläger med svält och umbäranden har färgat livet därefter. Gång på gång återvänder han i sina målningar till livet i lägret. Men Jimmie har även utöver detta haft ett ovanligt liv delat mellan Japan och USA. Hans två stora kärlekar har hela tiden varit konst och katter. Förutom att hitta en fast bostad försöker Linda också hjälpa honom att om möjligt hitta de släktingar i Japan som fortfarande är i livet.

Det är ett mycket ömsint och rörande porträtt av Jimmie Mirikitani, utan sentimentalitet. Hans livsöde har varit tragiskt men konsten och katterna har varit hans ständiga livsledsagare. I honom speglas både Japans och USA:s 1900-talshistoria.

EL

   

© Uppsala Filmstudio