Thomas Graal-filmerna

Thomas Graals bästa film
Regi: Mauritz Stiller. Manus: Harald B Harald ( = Gustaf Molander). Foto: Henrik Jaenzon. Arkitekt: Axel Esbensen. Produktion: Svenska Biografteatern, Sverige 1917. Skådespelare: Victor Sjöström (Thomas Graal), Karin Molander (Bessie Douglas), Albin Lavén (godsägare Alexander Douglas), Jenny Tschernichin-Larsson (fru Clothilde Douglas), Adolf Blomstedt (direktör Beyron), William Larsson (regissör Masey), Axel Nilsson (betjänten Johan). Svensk premiär:13/8 1917 Röda Kvarn (Stockholm). Längd: 57 minuter.

Thomas Graals bästa barn
Regi: Mauritz Stiller. Manus: Harald B Harald ( = Gustaf Molander). Foto: Henrik Jaenzon. Arkitekt: Axel Esbensen. Produktion: Svenska Biografteatern, Sverige 1918. Skådespelare: Victor Sjöström (Thomas Graal), Karin Molander (Bessie Douglas-Graal), Josef Fischer (godsägare Douglas), Jenny Tschernichin-Larsson (fru Douglas), Axel Nilsson (betjänten Johan), Torsten Winge (Rudolf P), Edvin Adolphson. Svensk premiär: 21/10 1918 Röda Kvarn (Stockholm). Längd: 90 minuter.


Mauritz Stiller (1888–1928) är den ene av de berömda svenska stumfilmsregissörerna. Hans betydelse, som inspiratör, inom Sverige har kanske inte varit lika stor som kollegan Victor Sjöströms. Men Stiller har haft stor betydelse för filmkomedin i ett internationellt perspektiv. Ernst Lubitsch var påverkad och influerad av Stiller, främst då hans film Erotikon från 1920.

Thomas Graals bästa film handlar om manusförfattaren Graal som inte tar alltför allvarligt på sin uppgift, han är mera intresserad av att flörta med sin nya sekreterare. När hon så plötsligt försvinner drabbas han av förtvivlan och lyckas övertala sin producent att annonsera efter henne som lämplig för en filmroll. I Graals jakt efter flickan kommer han snart i kontakt med hennes överklassfamilj, men det hela slutar som sig bör lyckligt, även om slutet i filmen inte är helt klart då vissa bitar har försvunnit. Stiller var en av de första metafilmsregissörerna, det finns i flera av hans filmer inslag om film och filmberättande, exempelvis i den nyligen återfunna Vingarne (1916). Filmregissören Masey i Thomas Graals bästa film har av en del setts som ett ironiskt självporträtt av Stiller.

I Thomas Graals bästa barn är paret gifta och de konfronteras med vardagliga bekymmer, äktenskapets rutin och problematisk barnuppfostran. Satiren över barnuppfostran utgående från abstrakta idéer är ständigt aktuell. Man kommer osökt att tänka på en debatt för några år sedan om en svensk författares uppgörelse med sin barndom och sin uppfostran, och hur hans icke mindre kända föräldrar misskött sig.

Stiller berättar med ett lätt handlag som inte så många har förmått efterlikna, det gör att dessa filmer som komedier trots sin ålder är mera njutbara än mycket som gäller för komedi idag.

HE

   

© Uppsala Filmstudio