Mellan väggarna

Entre les murs
Frankrike 2008. Regi: Laurent Cantet. Manus: Laurent Cantet, Robin Campillo, François Bégaudeau. Foto: Pierre Milon.
I rollerna: François Bégaudeau (François Marin), Agame Malambo-Emene (Agame), Angélica Sancio (Angélica), Artur Fogel (Artur) m.fl. Längd: 128 min. 35 mm


Mellan väggarna är Laurent Cantets Guldpalmsvinnande filmatisering av François Bégaudeaus självbiografiska roman, där han beskriver sina erfarenheter som lärare i dagens multikulturella Frankrike. Bégaudeau gör själv huvudrollen som idealistisk lärare för en livlig och bångstyrig problemklass i en sliten skola i ett av Paris slitna, invandrartäta områden.

Filmen har en knivskarpt autentisk känsla. Laurent Cantet (Mot södern (2005) Time Out (2001), Överflödiga människor (1999) valde att arbetade med amatörer, som han kom i kontakt med via annonser, affischer och flyers som sattes upp i Paris hårdaste områden. Skådespelarna tilläts improvisera under tagningarna och flera kameror användes för att inte missa några spontana känslouttryck.

Bland högstadieeleverna finns hela den kulturella mixen representerad men domineras av barn från de forna kolonierna i Nord- och Västafrika, barn till papperslösa invandrare och så det udda, enstaka vita medelklassbarnet. Cantet har sagt att han i filmen ville få in hela Frankrike i ett rum och skildra klassrummet som ett mikrokosmos för dagens franska samhälle, där alla likheter och olikheter blir synliga.

Filmen utspelar sig under ett läsår och scenerna är nästan uteslutande från skolmiljön: klassrummet, skolgården, lärarrummet, korridorerna etc. Trots denna frånvaro av både elevernas och lärarnas privata sfärer kommer vi dem in på livet, då deras skiftande bakgrund och sociala verklighet är ständigt närvarande. Den sitter i deras hudfärg, uttrycks i språkförbistringen.Läraren, François, försöker lära ut ”riktig” franska till ungdomarna, till skillnad från den gatuslang de själva pratar. Eleverna är dock växlande uttråkade och ointresserade, vetgiriga och alert ifrågasättande: varför ska vi lära oss ett dött konjunktiv? eller verbformer som bara existerar i skrivform? och varför använder läraren bara ”vita” namn som Bob och Bill i sina exempel, varför inte lika gärna Aissata och Fatouh?

I det kaos av konflikter som hela tiden uppstår, då François ifrågasätts och ibland förlöjligas, försöker han tålamodigt skapa en relation och dialog med eleverna som bygger på ömsesidig respekt, Det går ibland, oftast inte. Han är själv inget helgon, utan tappar humöret och skäller. Det franska skolsystemet med sitt stränga bestraffningssystem skördar offer i klassen, trots François försök att lotsa dem förbi den tungfotade hierarkiska byråkratin.

Mellan väggarna är ett angeläget nedslag i en dagsaktuell verklighet och ett lika kraftfullt som fantastiskt stycke filmkonst ni absolut inte skall missa.

AK

   

© Uppsala Filmstudio