Terrorister - en film om dom dömda

Sverige 2003. Regi & manus: Stefan Jarl, Lukas Moodysson. Producent: Stefan Jarl AB, Moodysson & Moodysson. Foto: Joakim Jalin. Längd: 85 min.
"Vi har gjort en film om några av dem som var där, några av dem som dömdes till fängelse efteråt. Vi ville höra deras röster, se deras ansikten. Vi ville ta del av deras version av vad som hände i Göteborg. Vi ville veta deras åsikter om tillståndet i världen." [Lukas Moodysson & Stefan Jarl]
Terrorister är en dokumentär om de som dömdes efter kravallerna under EU-toppmötet i Göteborg som gick av stapeln den 14-16 juni 2001. Drygt 60 aktivister har hittils dömts till sammanlagt 45 års fängelse till följd av det som inträffade. Dokumentären är en reaktion på att aktivisterna fått så lite utrymme i samhällsdebatten. Under rättegångarna har det varit den andra sidan som fått tolkningsföreträdet, polisen har fått uttala sig men aktivisternas röst har inte hörts. I den här filmen får de tidigare ohörda ge sin version av händelsen. Syftet med dokumentären är inte att skildra händelserna i sig, regissörerna har valt att inrikta sig enbart på aktivisternas historier, och dessa får stå oemotsagda. Vi får alltså inte höra någon replik från polis, åklagare eller andra vittnen. Det är en kontroversiell film, den har kallats stillsamt propagandistisk (något som de båda regissörerna inte håller med om), och den är i allra högsta grad subjektiv. Men här finns inget anspråk på att ge en objektiv sanning. Det här är Lukas Moodyssons och Stefan Jarls egen betraktelse av de som dömdes för upploppen, de som hängdes ut i pressen som terrorister och huliganer utan möjlighet att försvara sig. Det är en kommentar till det svenska rättssamhället, ett inlägg i den nutida samhällsdebatten.
KHÅ

© Uppsala Filmstudio