Nattens gäster

En bra historisk film skall fungera på flera olika sätta. Den skall var historiskt riktig och säga något om den tid när handlingen sker. Film en skall säga något om den tid då den gjordes. Den skall även ha något att säga i en senare tid. Och: den skall naturligtvis vara bra gjord, dvs helst inte regisserad av en dansk eller en engelsman.

Nattens gäster spelades in i det av Tyskland ockuperade Frankrike 1942. Den historiska tiden är slutet av 1400-talet. Till en fransk borg kommer två gäster med ett uppdrag. När de inte fullföljer detta enligt uppdragsgivarens intentioner anländer denne själv till borgen. Filmen är gjord av Marcel Carné och Jacques Prevert. De stod bakom flera av det franska trettiotalets främsta filmer, som Dimmornas kaj och Dagen gryr. 1945 skulle deras samarbete kulminera i mästerverket Paradisets barn.

Filmens är öppen för flera tolkningar. En tolkning, icke förankrad i filmen, men en symbolisk tolkning utifrån slutet av filmen är att det inte helt går att ta död på filmkonsten även om dess hjärtslag för tillfället är svaga.

HE

Les Visiteurs du soir
Frankrike 1942. Regi: Marcel Carné. Manus: Jauques Prévert, Pierre Laroche. Foto: Roger Hubert. Irollerna: Arletty, Alain Cuny, Jules Berry. Längd: 120 min

© Uppsala Filmstudio