MIN FARBROR FRÅN AMERIKA

ORIGINALTITEL: Mon oncle d'Amerique. REGI:Alan Resnais. MANUS:Jean Grualt. FOTO: Sacha Vierney. MUSIK: Arie Dzierlatka. RESEARCH Marhe Armand. LÄNGD: 2.05. I ROLLERNA: Gérard Depardieu (Rene Ragueanu), Nicole Garcia (Janine Garnier), Roger Pierre (Jean LeGall), Marie Dubois (Thérese Ragueaneau), Nelly Borgeaud (Arlette LeGall), Pierre Arditi (Zambreaux), Gerard Darrieu (Veersbraate), Henri Laborit (sig själv), Alexandre Rignault (Jeans farfar), Veronique Silver (modern) m fl.

Om möss och människor var rubriken på åtskilliga av de recensioner som behandlade Min farbror från Amerika. Utgångspunkten för filmen är nämligen de sociobiologiska teorier om mänskligt beteende som framförts av forskaren Henri Laborit. Filmen demonstrerar tre "fall" som fortlöpande kommenteras och åskådliggörs med råttor i olika former av beteendeexperiment. Situationen skulle kunna användas för att puffa för den strängt konservativa människosyn som ligger i botten för vissa riktningar av denna vetenskap. Men Laborit och filmen avlägsnar sig från frestelsen att låta sig utnyttjas av en deterministisk syn på människan som säger att hon är obotligt styrd av biologiska impulser, i grund och botten "ond" och därför kan inte heller samhället förändras i positiv rikting. I denna sinnrikt konstruerad filmberättelse som så helt skiljer sig från den frälsningsartade filmdramaturgi som hotar bli enda saliggörande norm i det svenska filmklimatet, finns en humanistisk dimension. Ty, påpekar filmen, det finns fundamentala skillnader mellan människan och djuren. Den viktigaste är vår frihet att välja, låt vara att åtskilliga av våra val påverkas av yttre faktorer samt de som bibringats genom upp fostran i form av regler för socialt beteende. Saker som filmen åskådliggör på ett tydligt sätt. Men där finns alltid vijan till förändring, till friheten och till längtan efter det utopiska, den "farbror från Amerika" som titeln talar om.

PQ (ur Uppsala Filmstudios program hösten 1983)

© Uppsala Filmstudio