Låt festen börja

1715 dog Ludvig XIV, tronarvingen var ännu inte myndig, och makten hamnade hos Filip av Orleans, den avlidne kungens brorson. Regenten tvingas ta itu med ett uppror och han får hjälp av sin gode vän abboten Dubois som är mer intresserad av intriger och politik än av religion.

Tavernier skildrar Philip som en svag människa som inte riktigt förmår leva upp till och hävda sina demokratiska ideal. En följd av detta blir korruption och ett samhälle i förfall. Delar av det idégods som hertigen omfattar skulle mot slutet av 1700-talet leda till våldsamma urladdningar.

Bertrand Tavernier är en av de främsta franska regissörerna med en idag imponerade verklista. Han stod bakom jazzfilmen Round midnight och den pessimistiska polisfilmen L627. Han använder ofta de fina skådespelarna Philip Noiret och Jean Rochefort som vi här kan skåda i cynisk historisk kostym.

HE

Que la fête commence
Frankrike 1975. Regi: Bertrand Tavernier. Manus: Tavernier, Jean Aurenche. Foto: Pierre William Glenn.
Irollerna: Philippe Noiret, Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle.
Längd: 120 minuter

© Uppsala Filmstudio