Vera Drake

England 2004. Regi och manus: Mike Leigh. Foto: Dick Pope. Musik: Andrew Dickson. I rollerna: Imelda Staunton, Phil Davis, Peter Wight, Adrian Scarborough, Heather Craney. Längd: 125 minuter.

Mike Leigh är en av de mänskligaste filmregissörerna som är verksamma idag. Han har inmutat sin egen typiskt filmiska värld där han ingående skildrar ofta en grupp, människor och deras inbördes relationer och konflikter.  En stillsam humor är en viktig ingrediens i Leighs filmskapande, men han överdriver aldrig och förfaller inte till ett cynisk och grymt dissekerande av sin gestalter. Ett av Leighs mest kända verk är Hemligheter och lögner (1996) där han behandlar en ny lag som införts i England att adopterade har rätt att få reda sina biologiska föräldrar. Leigh lyckas ofta med att inte hamna i nattsvart pessimism, hans filmer slutar ofta med ett om än litet hopp. Han tror på människans förmåga att åtminstone lite göra något och förändra sin situation.

Vera Drake är på ett sätt en ovanlig film för Leigh, den utspelas på 1950-talet. I och för sig har han tidigare gått ännu lägre tillbaka i tiden i Topsy-Turvey (2000) om operettkompositörerna Gillbert och Sullivan.

Vera Drake är en arbetarklasskvinna som städar hos folk som har det bättre än vad hon har. Hon lever ett rätt vanligt liv. Men hon ägnar sig åt något som inte är tillåtet, hon hjälper kvinnor att utföra aborter. Hon ser det som något lika naturligt som att dricka te. Hon anser även att hon gör något riktigt, och att hon hjälper kvinnorna. Men det gör inte det omgivande samhället och rättsmaskineriet påbörjar sin obarmhärtiga process. Men Leigh förfaller inte till förenklingar, även personer inom polisen och rättsväsendet är människor. Men han avslöjar hur samhället och dess mekanismer fungerar. Aborter blev tillåtna i England 1967. Men de mekanismer och inre lagar som samhällets institutioner följer är sig nog rätt lika, inte bara i England.

Skådespelare brukar vara på toppen av sin förmåga i Mike Leighs filmer. De gäller även Vera Drake där Imelda Staunton i huvudrollen skapar ett stort människoöde.

HE

 

© Uppsala Filmstudio