Dr Strangelove

Dr. Strangelove, eller: Hur jag slutade ängslas och lärde mig älska bomben / Dr, Strangelove or, How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Regi: Stanley Kubrick. Manus: Kubrick, Terrry Southern, Peter George efter romanen "Two Hours to Doom" av Peter Bryant (pseudonym för Peter George). Foto: Gilbert Taylor, Kelvin Pike. Klipp: Anthoney Harvey. Musik: Laurie Johnson. I rollerna: Peter Sellers (kapten Lionel Mandrake/President Mervin Muffley/dr Strangelove), George C Scott (general ”Buck” Turgidson), Sterling Hayden (general Jack D Ripper), Keenan Wynn (överste ”Bat” Guano), Slim Pickens (major TJ ”King” Kong), Peter Bull (ambassadör Alexis de Sadesky), Tracy Reed (miss Scott), James Earl Jones. Produktion: Stanly Kubrick för Hawk, England 1963. Längd 94 minuter.
"I don't think it's fair to condemn a whole programme because of a single slip-up, Mr President."
Ironi och satir är som bekant inte någonting enkelt, det är en evig stridsfråga hur de skall definieras. Ett annat svårbemästrat problem är vilket som är mest groteskt och otroligt: verkligheten eller fiktionen, och hur relationen dem emellan är.
En följdfråga är hur effektiv ironin och satiren är. Om filmen Dr. Stangelove verkligen, som den med största sannolikhet är menad att fungera utifrån Stanley Kubricks intentioner, skulle världen idag, 40 år efter filmens tillkomst, se annorlunda ut. Men det gör den inte. Politiker och militärer, inte minst i Kubricks hemland, är kusligt och skrämmande lika de som uppträder i hans film. Den enda skillnaden skulle kunna vara att deras språk och tal ligger långt ifrån det i filmen, även om de ibland oavsiktligt närmar sig det.
Historien i filmen är att en amerikansk general blir galen (?) och beordrar en kärnvapenattack mot Sovjet. Politiker och militärer försöker bemästra de problem som följer. Kubricks storhet som ironiker är att han ligger så nära verkligheten, det är så här militärer och politiker alltid talat och tänkt. Detta har genom historien medfört obeskrivligt och oöverskådligt mänskligt lidande. Och det tycks bara fortsätta. Men med den skillnaden att i dag är det bara att slå på tv:n och ta del av general Rippers efterträdares senaste visdomsord.
HE

© Uppsala Filmstudio