Detour

USA 1946. Regi: Edgar G Ulmer Manus:Martin Goldsmith Foto: Benjamine Kline Musik: Leo Erdody. I rollerna: Tom Neal (Al Roberts), Anna Savage (Vera), Claudia Drake (Sue), Edmund MacDonald (Charles Haskell Jr). Produktion: Leon Fromkess, P.R.C. Längd: 69 min. Ej svensk biopremiär. Ej svensk text.

Edgar G Ulmer (1904-72) kom från Ästerrike och regisserade sin första film 1929, Menschen am Sonntag tillsammans med Robert Siodmak. Ulmer kom sedan till USA där han regisserade mängder av filmer, enligt egen uppgift 139 stycken, däribland flera jiddisch-filmer. Ulmer förefaller att själv valt att arbeta inom den amerikanska filmens lägre divisioner.

De knappa budgeterna och enkla produktionsförhållandena gav honom en stor konstnärlig frihet. Detour är ett av Ulmers mest kända verk, och dess ryktbarhet har inte minskat med åren,. Det har även gjorts en nyinspelning 1992 med Tom Neals son i huvudrollen, men inte heller denna film har visats i Sverige. Detour är en mörk berättelse om en pianist som flyr från New York och sina mörka minnen. Men hans färd över kontinenten blir en färd in i honom själv, och han undkommer inte sitt öde.

Det kan var värt att notera att denna film gjordes efter segern i andra världskriget, då Amerika borde varit fullt av tillförsikt. Men under efterkrigstiden producerades många mörka filmer.

HE

© Uppsala Filmstudio