Der Totmacher

(Tyskland, 1995). Regi: Romuald Karmakar. Manus: Romuald Karmakar och Michael Farin. Foto: Fred Schuler. I rollerna: Götz George (Fritz Haarmann), Jörgen Hentsch (Prof: Dr Ernst Schultze), Pierre Franckh, Hans-Michael Rehberg, Matthias Fuchs (1), Marek Harloff,Christina Honhold, Rainer Feisthorn. Längd: 110 min. Engelsk text.

Handlingsförloppet i der Totmacher är i sig ganska banalt. Fritz Haarmann, som atminstone har mördat 17 pojkar genomgår en rättsmedicinsk undersökning. Detta för att ta reda på huruvida han är kapabel att sta till svars för de brott han begått. Under loppet av utfragningen avslöjar Haarmann successivt sina motiv och metoder.

Sedan 1990 års "När lammen tystnar" som ansågs hantera ämnet väldigt bra, har Hollywood producerat mängder av filmer om massmördare som utgår från detta mönster. Der Totmacher fungerar som en motpol till desssa. Den baserar sig på vad som faktiskt är skrivet av Fritz Haarmann när han som mest aktivt mördade pojkar i början av 1920 talet. Att överhuvudtaget forma en action/thriller av detta fungerar inte. Allt förs framåt av författarens monolog samt psykologens frågor. Det talade ordets förmaga och inte minst Götz Georges skadespelarprestation egen och klaustrofobisk, Iyfter filmen. Utan scenbyten eller actionscener.

OA

Visas i samarbete med Goetheinstitutet.

© Uppsala Filmstudio