Max Davidson

Den tyskfödde Max Davidson etablerade sig under 20-talet i den amerikanska filmindustrin som en av de stora favoriterna bland etniska komiker. Hans filmer speglar med en humoristisk ton ett problem som en stor del av amerikanerna upplevde i sina egna hem. De handlar ofta om hur Davidsons judiska härkomst och de värderingar som följt med den kommer i kläm med den “nya världens” värderingar som hans barns föds in i. Den judiska befolkningen i USA ökade under perioden 1877–1927 från 229.000 till 4.228.000 och de etniska komedierna som Davidson medverkade i var mycket populära. Men i och med 2:a världskriget fastnade skrattet i vrångstrupen. Det blev tabu att skämta om judar och det blev svårt för Davidson att hitta några jobb, trots att han tidigare arbetat med både D.W. Griffith och Helan & Halvan. Efter ett tag glömdes han helt enkelt bort.
Idag har filmvärlden återfunnit Max Davidson, och med honom ett flertal av de filmer han spelade in under 20-talet. Två av hans filmer tar vi upp i vår repertoar; Pass the Gravy och Flaming Fathers.
KHÅ

© Uppsala Filmstudio