OBS! Denna sida är inaktuell. Se nya webbsidan för aktuell information!

Hem PHILOCHOROS
    STUDENTERNAS FOLKDANSFÖRENING 

Philochoros alldeles egna stuga

Ett par mil utanför Uppsala ligger föreningens egna stuga. Där brukar vi ordna danskvällar och fester så som folkmusikaftnar och kräftskivor.

Låna

Föreningens medlemmar är alla välkomna att låna stugan t ex för den som vill kommar bort från stan och ut i naturen. Den enda kostnaden är en stugavgift på 10 kr per dag. Stugan ligger vid en insjö och det finns både brygga och båt. Vill du hyra stugan så kan du kontakta någon i styrelsen. Se kontaktsidorna.

Vägbeskrivning

Behöver du hjälp att hitta dit så finns en vägbeskrivning på denna sida om du först loggat in på medlemssidorna.

Historia

Dess tillblivelse vittnar om ett stort engagemang bland Philochoristerna på 1950-talet. 1952 inköptes mangårdsbyggnaden till en bondgård i byn Svina i Harbo socken, nordväst om Uppsala. Den revs, flyttades och återuppbyggdes bortom Marielund i Funbo socken ett par mil öster om Uppsala. Mycket tid ägnades åt detta stora projekt, som till största delen genomfördes med ideella krafter. 1960 stod stugan klar och kunde invigas.

Sedan dess anordnas en rad årligt återkommande händelser på Stornoret. Ett par av de äldsta traditionerna är Sportsöndag, folkmusikafton och våffelsöndag, men på senare år ordnas också halvofficiella evenemang såsom humpor (informella danskvällar). På sommaren jubileumsåret 2005 hölls för första gången på Stornoret ett bröllop.

Beslutet om att köpa huset i Harbo togs vid ett föreningssammanträde den 23 april 1952. Priset var 500 kronor. Tomten vid Ramsen i Marielund arrenderades först av Uppsala universitet men friöptes senare. Det bestämdes att arbetet skulle ledas av tre byggherrar: civilingenjörerna Dag Campbell, Sverker Persson och John Rödén. Arbetet började omedelbart. Den 27 april börjar rivningen av huset i Harbo.

I Philochoros dagbok 1953 beskrivs arbetet med Stornoret: "Höstens arbete bestod mest i schaktning - älskat ord för grunden. Källargropen växte och vattenfylldes ibland av fader Pluvius, Johnne [John Röden]; sprängde berg och stubbar med påtaglig förtjusning, stenar släpades undan med traktorernas hjälp. Så kom den högtidliga dagen den 26 oktober, då Farbror Gunnar [Hedersordförande Gunnar Nyström] lade den första grundstenen. Därpå lämnades stugan att sova vintersömnen under ett klädsamt snötäcke. [...]

Fram till den 21/9 hade 200 dagsverken gjorts av 65 philochorister och 5 icke-philochorister. Det betyder 1600 timmar. Av dessa svarar Gurra Brodin för 120. Fru Brita kommer inte långt efter, liksom Marianne Israelsson och Inge Norell. Denna termin har hittills 50 dagsverken gjorts. Även nu har paret Brodin visat sin arbetsvilja med sammanlagt 90 tim. Byggherrarna själva sparar sig minsann inte heller. Sverker t.ex. har 70 kroppsarbetstimmar - alla hjärnarbetstimmarna oräknade. [...]

Ännu ser pengarna ut att räcka till att göra huset beboeligt - om vi inte slösar och inte behöver anlita arbetskraft utifrån. Men det betyder att vi måste hjälpas åt allesamman. En eller två söndagar bör ALLA kunna ägna åt vår egen stuga."

Insamlingar till stugbygget skedde med bla en "kakmässor" då philochorister sålde kakor för att samla in pengar.

Efter snösmältningen i mars 1953 fram till juli månad göts grunden, källaren murades och grundstenarna lades, som för övrigt hämtats från rivningen av kafét Grindstugan vid Dag Hammarsjkölds väg mitt emot Polacksbacken. Uppläggning av stockvarv, arbeten med bjälklag och nedre takstolar pågick hela hösten.

I mars 1954 fortsatte man med takstolar, yttertak och påläggning av takpapp. Trossbotten, fönster- och dörrsnickerier, drivning av väggar, fundament för skorstensmur samt transport av tegel och murbruk blev höstens arbete för husbyggarna. Under november månad murade yrkesmän skorstensstocken, och man kunde tända den första brasan.

"Kring påsk i år, 1955, började det åter sjuda av liv ute vid Ramsen efter vinterns långa dvala. Valborgsmäss firade några kring bål därute. Arbete saknas ej. Det finns mellanväggar att resa, golv och innertak att lägga på, fönster och dörrar att passa in, tusen och ett hål att täppa till med drev och pengar. Just nu arbetas det intensivt med tanke på jubileumslekstugan (75 år) den 18 maj och eventuellt besök vid stugan dagen efter. Tyvärr ha vi ingen chans att förrätta invigning då. [...]"
(Bo Norrman och Brita Brodin, utskick maj 1955.)


Copyright © 2019, Philochoros, Box 2087, 750 02  Uppsala. Pg 16 15 43-4.
Senast ändrad: 2009-09-03
Ansvarig för innehållet: Ordförande, Philochoros