Kontaktuppgifter

Postadress:
Philochoros
Box 2087
750 02 Uppsala
Pg-konto:
16 15 43-4

Överföring av pengar från utländskt bankkonto till Philochoros pg-konto:
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0161 5434
BIC code (SWIFT address): NDEASESS

Organisationsnummer:
817600-1272
Ordförande: Lisa Björkengren
ordf@philochoros.studorg.uu.se
Sekreterare: Marcus Hoverby
sekr@philochoros.studorg.uu.se
Kassör: Jessica Edman
kassor@philochoros.studorg.uu.se
Övriga styrelseledamöter och ämbetsmän se e-postlistan under "Medlem" (inloggning krävs)