Bli medlem

Vill du lära dig dansa folkdans? Vi har grundkurser för nybörjare och fortsättare. Information om våra kurser hittar du under Dans.

Om du har gått våra grundkurser eller har motsvarande kunskaper sedan tidigare är du välkommen att bli medlem i Philochoros. Du kan välja mellan att bli aktiv eller passiv medlem. Skillnaden mellan de två kategorierna är att en passiv medlem inte har rösträtt och bara får vara med på högst fyra dansövningar per verksamhetsår.

Vill du bli medlem i Philochoros ska du:

(1) meddela dina person- och kontaktuppgifter till sekreteraren och

(2) betala in medlemsavgiften för aktivt eller passivt medlemsskap.

Philochoros är en studentförening, men vi har även många medlemmar som inte är studenter. Alla är välkomna! Philochoros är ansluten till riksorganisationen Svenska Folkdansringen (Upplands distrikt) vilket innebär att alla aktiva medlemmar i Philochoros också är medlemmar i Svenska Folkdansringen.

Medlemsavgifter för läsåret 2016/2017

  • Aktiv medlem: T.o.m. 25 år: 435 kr. Från 26 år (under 2016): 460 kr
  • Aktiv medlem som redan är medlem i Svenska Folkdansringen via annan förening (ange vilken): 330 kr

 

  • Passiv medlem (inkluderar ej medlemskap i Svenska Folkdansringen): 125 kr
  • Hedersmedlem eller ständig medlem: ingen avgift

 

  • Frivillig medlemsavgift till Svenska Folkdansringen (Upplands distrikt) för passiva medlemmar, hedersmedlemmar och ständiga medlemmar: T.o.m. 25 år: 105kr. Från 26 år (under 2016): 130 kr

Inbetalningskort skickas ut. Kontakta sekreteraren om du har frågor.

OBS! Går du nybörjarkursen eller fortsättningskursen ska du betala kursavgiften för respektive kurs och inte medlemsavgiften för aktiva medlemmar.

Skicka även ett mejl till sekreteraren (sekr@philochoros.studorg.uu.se) med namn, adress, personnummer,  ev. telefonnummer, ev. mejladress samt om du är student och medlem i någon studentnation. Personnumret behövs för att Svenska Folkdansringens försäkring ska gälla. Meddela sekreteraren ändrade person- och kontaktuppgifter.

Medlemskap i Philochoros gäller ett läsår (inte kalenderår). Årets medlemsavgifter fastställs på årsmötet i början av höstterminen och betalas vanligen i oktober-november. Vi rekommenderar att du väntar med att betala medlemsavgiften tills efter årsmötet, eftersom du annars riskerar att betala fel summa.

Har du frågor angående medlemsavgiften, kontakta kassören (kassor@philochoros.studorg.uu.se). Har du frågor angående medlemsregistret eller allmänna frågor angående medlemskap, kontakta sekreteraren (sekr@philochoros.studorg.uu.se). Vill du ändra dina person- eller kontaktuppgifter, kontakta sekreteraren.