Ämbetsmän 2017/2018

Styrelse

Ordförande: Erika Vestberg
ordforande@philochoros.se
Sekreterare: Marcus Hoverby
sekreterare@philochoros.se
Kassör: Marcus Hoverby (Erik Orvehed Hiltunen 1 feb 2018) kassor@philochoros.se
Dräktförvaltare: Majli Henriksson
 
Husfar/husmor: Samuel Wolff  
Värdfolk: Karin Ingmar  
Dansledare: Gunilla Landmark
 
7:e ledamot: Anna Maria Thim
 
Suppleanter: Magnus Johansson, Jessica Edman, Maria Adefjord

 

Övriga ämbetsmän

Arkivarie: Vakant
                                                                            
Dräktförvaltare: Samuel Wolff
 
Informatör:
Marcus Hoverby  
Revisorer: Anders Staffas
  Thomas Thim 


Revisorssuppleanter: Johnny Karlsson

Sara Ryttar

Vakanta poster

Husfolk, krönikör, ytterligare värdfolk, ytterligare informatörer. Medlemmar kan kontakta styrelsen vid intresse för dessa poster.