Medlem

Den gamla sidan finns fortfarande åtkomlig här om det är något där du vill komma åt.

 

Bli medlem/Förnya ditt medlemskap

Under Bli medlem hittar du information om hur du gör om du vill bli medlem i Philochoros samt mer detaljerad information om våra medlemskategorier, årets medlemsavgifter och vem du ska kontakta om du har frågor angående ditt medlemskap.

Philochoros medlemsår är ett läsår (1 augusti-31 juli). Medlemskapet gäller ett läsår oavsett när under året man betalar. Läsårets medlemsavgifter bestäms på årsmötet som hålls i början av höstterminen. Medlemsavgiften betalas normalt i november varje år. Vi rekommenderar att du väntar till efter årsmötet med att betala medlemsavgiften.

Philochoros har två medlemskategorier: aktiva medlemmar och passiva (=stödjande) medlemmar. För att bli medlem ska man ha grundkunskaper i folkdans, vilket man kan få genom att gå vår nybörjar- och fortsättningskurs. Man behöver inte vara student för att bli medlem i Philochoros.

Endast aktiva medlemmar har rösträtt på föreningens möten, inklusive årsmötet och vårens föreningsmöte. Passiva medlemmar och kursdeltagare har inte rösträtt, men är naturligvis ändå välkomna på årsmötet och föreningsmötet. Passiva medlemmar ska vara just passiva, och får därför endast delta på ett fåtal dansövningar per år.

För aktiva medlemmar är det obligatoriskt att också vara medlem i riksorganisationen Svenska Folkdansringens Upplandsdistrikt. Om du inte redan är medlem i Folkdansringen i Uppland via någon annan föreningen så betalar du den medlemsavgiften tillsammans med Philochoros medlemsavgift. Passiva medlemmar behöver inte vara medlemmar i Folkdansringen, men har möjlighet att betala medlemskap i Folkdansringen via Philochoros. Det finns alltså ett flertal olika avgiftskategorier. Är du osäker på vilken medlemsavgift du ska betala - skicka ett mejl till kassören och fråga.

Observera att kursdeltagare på nybörjarkursen och fortsättningskursen inte ska betala föreningens medlemsavgift utan enbart kursavgiften. Aktuell kursavgift hittar du i kursinformationen för respektive kurs. Deltagare i nybörjar- och fortsättningskurserna kan inte betala för medlemskap i Folkdansringen via Philochoros, och medlemskap i Folkdansringen ingår inte i kursavgiften.

Och så det viktigaste av allt: Alla Philochorister, oavsett om man är kursdeltagare, aktiv medlem eller passiv medlem, är naturligtvis lika välkomna till föreningens fester, konserter, pysselkvällar, resor till spelmansstämmor och andra liknande arrangemang!

 

Året för en Philochorist

Höströjning och kräftskiva på Stornoret

Hösten börjar med höströjning och kräftskiva i föreningens stuga Stornoret i slutet på augusti. Därefter drar ordinarie dansövningar igång någon gång i september, följt några veckor senare av nybörjarkursen.

Folkmusikfestivalen i Linköping

Föreningen brukar hyra en stor buss som tar oss till höstens stora spelmansstämma i Linköping där vi sover i masslogi. Med på bussen kommer också spelmän från både V-Dala spelmanslag och Sonus.

Nybörjarmottagning

För att hälsa alla nybörjare och nya medlemmar i Philochoros riktigt välkomna så anordnar vi en nybörjarmottagning på Stornoret i slutet på oktober där vi fikar, berättar om föreningen och stugan, samt, så klart, dansar.

Folkmusikafton

I november bjuder vi in någon eller några spelmän som ger konsert med efterföljande dans på Stornoret.  Det brukar vara årets mysigaste konsert. Exempel på artister som har gästat oss på senare tid är Ulrika Bodén, Asmarra, Jeanette Evansson, och Uppsala riksspelmanstrio.

Pysselafton

I slutet på november har vi pysselafton på Stornoret där vi både stöper ljus och julpysslar.

Jullekstuga

Årets stora fest är jullekstugan i början av december i kårhuset ute på Ultuna. Vi äter, dansar, och får besök av både luciatåg och tomte.

Knutlekstuga

För att dansa bort julens alla extrakilon så anordnar vi en lekstuga på Odinsborg strax efter jul där vi äter, dansar, och leker sånglekar.

Sportsöndag

I februari åker vi ut till Stornoret. Vi säger att vi sportar, men det gör vi inte. Vi fikar, umgås, och ibland handarbetar vi.

Grandkvällar

Under våren brukar vi anordna publika danstillställningar på Grand. Vi bjuder in någon som håller kurs på dagen, samt några som ger konsert och spelar till dans på kvällen. Exempel på artister som uppträtt är Triller, Bollnäsbygdens spelmanslag, Lars Halvarsson, och Fajans.

Våffelsöndag

I mars åker vi återigen ut till Stornoret. Vi säger att vi äter våfflor, och det gör vi.

Vårlekstuga

I maj anordnar vi ännu en lekstuga, denna gång ute på Stornoret.

Vårröjning

Efter ett läsår fyllt av aktiviteter kan Stornoret behöva lite kärlek, vilket vi tillhandahåller vid vårröjningen. Vi städar, reparerar, och underhåller. Båten åker i sjön och bryggan ses över efter vintern.

Buss till Ransäter

Vi brukar hyra en buss som tar oss till Ransäterstämman, den för oss dansare kanske bästa spelmansstämman under året. Det brukar bli en liten tältby med Philochorister nere vid älven.

Stuga vid Musik vid Siljan

Vi hyr alltid en bystuga i närheten av Boda som ligger bra till för alla evenmang under Musik vid Siljan-veckan.

Medlemsförmåner

Dans- och dräktbiblioteket finns i dräktförrådet på Studentstaden 4. Här kan Philochoros medlemmar låna dansböcker, dräkt- och slöjdlitteratur, LP och CD skivor, kassetter, videofilmer samt noter.

Fiol finns att låna. Kontakta styrelsen.  

Dräkter finns att hyra i dräktförrådet. Ta en kik under Dräkt.

Stornoret är föreningens stuga utanför Marielund, Funbo. Nycklar finns att låna av husfolk, styrelse och stugråd. Avgiften per tillfälle och dygn är 10 kr för medlem och 20 kr för övriga. Vid samåkning rekommenderas att passagerare betalar 15 kr per enkelresa till chauffören.

Vissa sidor är bara tillgängliga för medlemmar som har ett konto här på webplatsen. Skicka ett mail till Magnus så ordnar han det åt dig. När du har fått ditt konto kan du även hjälpa till med att hålla webplatsen uppdaterad.