Välkommen till studierådet nvm's hemsida

Studierådet är en förening av studenter som idieelt arbetar för matematikstudenternas rättigheter vid uppsala universitet. Vi träffas ett par gånger per termin och diskuterar diverse frågor om utbildningarna på kandidat- och masterprogrammen i matematik samt lärarprogrammets matematikkurser och de fristående kurserna i matematik.

Senaste händelserna

Första träffen

Som titeln påpekar så höll vi i oktober första studentträffen där man även kunde söka poster till några av våra egna verksamheter men även representationsplatser för programmens utbildningar. Vi fyllde alla poster och hoppas på ännu fler aktiva studenter till nästa möte den 20:e november. Ps. Det var mycket prat om kurser och upplägg, styrelsen tar vidare det som togs upp.

2014-11-12 Josefin Emanuelsson

Ny hemsida

Hej. Som några av er veteraner (kanske?) märker så ser hemsidan nu helt annorlunda ut. Oroa er inte det kommer fortfarande finnas orangea element. Sidan är fortfarande under konstruktion och kommer lanseras allt eftersom. Jag kan så länge rekommendera samtliga att kontrollera om de finns med på vår mejl-lista där man får kallelser till studentträffarna.

2014-08-28 Josefin Emanuelsson

Årsmöte 2014-05-15

Årsmötet hölls i god ordning, och en ny styrelse har tillträtt. Nya representanter har naturligtvis också valts till råd, nämnder och utskott och framförallt så har en ny webmaster valts. Från och med nu kommer Josefin Emanuelsson att vara webmaster.

2014-05-17 Adrian Wennström