Argus

Kontakt

Kontakta Bibliotekariekonventets ordförande för generella frågor kring konventets verksamhet.

Kontakta Johannes Jonsson för tekniska frågor kring Argus.

Kontakta respektive nationsbibliotekarie för frågor kring bokbestånd:

Nation E-post Telefon Hemsida
Stockholms1q@stockholms.se018-14 63 33http://stockholms.se
Uplandsbiblo@uplandsnation.se018-15 21 51http://www.uplandsnation.se
Gästrike-Hälsingebibliotek@ghnation.se018-66 61 41http://ghnation.se
Östgötabibliotekarie@ostgotanation.se018-13 43 11http://ostgotanation.se
Västgötabibliotek@vastgotanation.se018-13 63 60http://www.vastgotanation.se
Snerikesbibliotek@snerikes.se018-15 40 69http://snerikes.se
V-Dalabibliotekarie@v-dala.se018-13 15 86http://www.v-dala.se
Smålandssmalandsbibliotek@gmail.com018-13 18 54http://www.smalands.nu
Göteborgsbiblio@goteborgsnation.se018-13 20 06http://goteborgsnation.se
Kalmar1q@kalmarnation.se018-69 49 80http://www.kalmarnation.se
Värmlandsbiblioteket@varmlandsnation.se018-13 44 45http://www.varmlandsnation.se
Gotlandshttp://gotlandsnation.se
Norrlandsbibliotek@norrlandsnation.sehttp://www.norrlandsnation.se